REGULAMIN OGÓLNY
TURNIEJU TOP
Warszawskiego Okręgu Brydżowego

 
 
Turniej TOP jest turniejem podsumowującym rok rozgrywkowy w Warszawskim Okręgu Brydżowym i jest turniejem dla par złożonych z najlepszych zawodników w zakończonym roku. TOP ma za zadanie popularyzować grę w turniejach lokalnych w Warszawie i okolicach.
 1. TOP zostanie rozegrany jako turniej par na zapis maksymalny.
   
 2. Turniej zostanie rozegrany po zakończeniu wszystkich rozgrywek w klubach brydżowych w danym roku.
   
 3. Każdy organizator turniejów w Warszawskim Okręgu Brydżowym ma prawo wykupić prawo zgłoszenia dowolnej liczby uczestników do TOPu.
   
  Koszt jednego miejsca (tzw. koszt organizatora) wynosi 250 zł.
   
  Zaleca się, aby do TOPu zgłaszać zawodników z punktacji długofalowej danego cyklu rozgrywek.
   
 4. Planowana liczba par uczestniczących w TOP wynosi 24. W turnieju może grać więcej par, w zależności od ilości zgłoszeń od organizatorów turniejów w WOB.
   
  W przypadku liczby mniejszej niż 24 lista uczestników może zostać uzupełniona o pary z tzw. Puli Prezesa.
   
 5. Wpisowe do turnieju dla zawodników będzie wynosić:
   
  1. 50 zł od zawodnika, który zakwalifikował się do TOPu przez długą falę turnieju lokalnego,
    
  2. 100 zł od zawodnika z Puli Prezesa.
    
 6. Warszawski Związek Brydża Sportowego NIE JEST beneficjentem tego turnieju. Z wpisowego pozyskanego zgodnie z niniejszym regulaminem zostaną potrącone jedynie koszty organizacyjne. Pozostałe fundusze zostaną w całości przeznaczone na nagrody dla uczestników.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
 
Zarząd WZBS

 

do góry strony