Uchwała Sądu Koleżeńskiego przy MZBS #5 z dnia 15 III 2018
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 7 III 2018
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów z dnia 23 III 2018
Sprawozdanie finansowe za rok 2017
Uchwała Sądu Koleżeńskiego przy MZBS #4 z dnia 25 I 2018
Uchwała WZBS #1/2/2018 z dnia 7 II 2018
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 7 II 2018
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 3 I 2018
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 6 XII 2017
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 8 XI 2017
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 4 X 2017
Uchwała Sądu Koleżeńskiego przy MZBS #2 z dnia 4 XI 2017
Uchwała Sądu Koleżeńskiego przy MZBS #1 z dnia 30 X 2017
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 6 IX 2017
Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2017/2018
Uchwała WZBS #2 z dnia 28 VI 2017
Uchwała WZBS #1 z dnia 28 VI 2017
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 28 VI 2017
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 24 V 2017
Uchwała WZBS z dnia 5 IV 2017
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 5 IV 2017
Protokół z obrad Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Warszawskiego z dnia 31 III 2017
Uchwała WZBS #2 z dnia 1 III 2017
Uchwała WZBS #1 z dnia 1 III 2017
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 1 III 2017
Uchwała WZBS z dnia 11 I 2017
Uchwała WZBS z dnia 7 XII 2016
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 7 XII 2016
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 16 XI 2016
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 2 XI 2016
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 27 X 2016
Skład Zarządu WZBS na lata 2016-2018
Protokół z Walnego Zebrania Delegatów z dnia 27 X 2016
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów, 27 października 2016 - Zdjęcia
Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2016/2017
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 5 X 2016
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 6 IX 2016
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 1 VI 2016
Wyniki kursu na sędziego klubowego - 8 V 2016
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 6 IV 2016
Uchwała WZBS z dnia 6 IV 2016
Skład Zarządu MZBS - 2016
Protokół z obrad Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Warszawskiego z dnia 30 III 2016
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 2 III 2016
Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2015/2016
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 3 II 2016
Uchwała WZBS z dnia 13 I 2016
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 1 I 2016
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 18 XII 2015
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 2 XII 2015
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 18 XI 2015
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 28 VII 2015
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 29 V 2015
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 20 III 2015
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 13 III 2015
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 9 III 2015
Skład Zarządu WZBS na lata 2014-2018 - kadencja skrócona do roku 2016
Walny Zjazd Delegatów, 5 grudnia 2014 - Zdjęcia
Lista Delegatów na Walne Zebrania WZBS
Niewinni Czarodzieje
Uchwała WZBS z dnia 17 IX 2014 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Delegatów
Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2014/2015
Uchwała WZBS z dnia 09 IV 2014 w sprawie powołania Fundacji na rzecz WZBS
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 9 IV 2014
Uchwała WZBS z dnia 20 XI 2013 w sprawie utworzenia Galerii Sławy Polskiego Brydża
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 11 IX 2013
Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2013/2014
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 15 V 2013
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 27 II 2013
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 12 X 2012
Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2012/2013
Skład Zarządu MZBS - 2012
Protokół Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Mazowieckiego Związku Brydża Sportowego z dnia 26 VIII 2012
Sprawozdanie Zarządu MZBS z działalności za okres kadencji 27 VIII 2008 – 25 VIII 2012
Nowy Statut Mazowieckiego ZBS
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 13 VI 2012
Statut Mazowieckiego ZBS
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 18 IV 2012
Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru delegatów na Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą PZBS.
Zero tolerancji dla naruszania dobrych obyczajów na sali gry
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 7 III 2012
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 1 II 2012
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 7 XII 2011
Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2011/2012
Sprawozdanie z Otwartych Mistrzostw Mazowsza Młodzików i Juniorów, PDF 3,5Mb - 9 III 2011
Opłaty za rejestrację turniejów - 13 XII 2010
Komunikat WGiD MZBS - 24 XI 2010

Walne Zebranie Delagatów, 16 listopada 2010, protokół z zebrania
Walne Zebranie Delagatów, 16 listopada 2010, protokół komisji skrutacyjnej
Walne Zebranie Delagatów, 16 listopada 2010, załącznik nr 6
Walne Zebranie Delagatów, 16 listopada 2010, zdjęcia
Skład Zarządu WZBS na lata 2010-2014
Sprawozdanie z prac Zarządu w latach 2006-2010
Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2010/2011
Protokół z posiedzenia komisji WGiD z dnia 10 marca 2010
Uchwała w sprawie terminów zawodów sportowych
Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2009/2010
Kurs Sędziowski
Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2008/2009
Czarna Księga
Uchwała Zarządu - "Czarna Księga" #1
Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2007/2008
Statut Warszawskiego ZBS
Warszawski turniej Grand Prix Polski Par 2006 zdecydowanie najlepszym turniejem cyklu!
Zdjęcia z ceremoni wręczenia odznak PZBS i medali 50'lecia
Odznaki PZBS
Medale 50'lecia
Skład Zarządu WZBS na lata 2006-2010
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 18 X 2006
Rejestracja drużyn w sezonie 2006/2007
Warszawski turniej najlepszym turniejem GPP 2005 !!
Regulamin turniejów w DAMISie
Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2005/2006
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 7 VI 2005
List Prezesa w sprawie wpisowego do turniejów
Niesportowe zachowanie
uchwała WGiD WZBS - 26 III 2004
sędziowska lista dyskusyjna (zapraszamy też zawodników) - pod patronatem PZBS
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 14 X 2003
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 16 V 2003
Statut Warszawskiego ZBS (zastąpiony Statutem z 2007)
Sprawozdanie Zarządu za rok 2002
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2002
Maszyna do powielania kart - wynajem
Nagrody w turniejach WZBS
Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 24 X 2002
Skład Zarządu WZBS na lata 2002-2006