- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 8 XI 2017

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 4 X 2017

- Uchwała Sądu Koleżeńskiego przy MZBS #2 z dnia 4 XI 2017

- Uchwała Sądu Koleżeńskiego przy MZBS #1 z dnia 30 X 2017

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 6 IX 2017

- Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2017/2018

- Uchwała WZBS #2 z dnia 28 VI 2017

- Uchwała WZBS #1 z dnia 28 VI 2017

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 28 VI 2017

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 24 V 2017

- Uchwała WZBS z dnia 5 IV 2017

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 5 IV 2017

- Protokół z obrad Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Warszawskiego z dnia 31 III 2017

- Uchwała WZBS #2 z dnia 1 III 2017

- Uchwała WZBS #1 z dnia 1 III 2017

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 1 III 2017

- Uchwała WZBS z dnia 11 I 2017

- Uchwała WZBS z dnia 7 XII 2016

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 7 XII 2016

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 16 XI 2016

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 2 XI 2016

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 27 X 2016

- Skład Zarządu WZBS na lata 2016-2018

- Protokół z Walnego Zebrania Delegatów z dnia 27 X 2016

- Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów, 27 października 2016 - Zdjęcia

- Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2016/2017

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 5 X 2016

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 6 IX 2016

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 1 VI 2016

- Wyniki kursu na sędziego klubowego - 8 V 2016

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 6 IV 2016

- Uchwała WZBS z dnia 6 IV 2016

- Skład Zarządu MZBS - 2016

- Protokół z obrad Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Warszawskiego z dnia 30 III 2016

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 2 III 2016

- Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2015/2016

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 3 II 2016

- Uchwała WZBS z dnia 13 I 2016

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 1 I 2016

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 18 XII 2015

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 2 XII 2015

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 18 XI 2015

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 28 VII 2015

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 29 V 2015

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 20 III 2015

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 13 III 2015

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 9 III 2015

- Skład Zarządu WZBS na lata 2014-2018 - kadencja skrócona do roku 2016

- Walny Zjazd Delegatów, 5 grudnia 2014 - Zdjęcia

- Lista Delegatów na Walne Zebrania WZBS

- Niewinni Czarodzieje

- Uchwała WZBS z dnia 17 IX 2014 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Delegatów

- Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2014/2015

- Uchwała WZBS z dnia 09 IV 2014 w sprawie powołania Fundacji na rzecz WZBS

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 9 IV 2014

- Uchwała WZBS z dnia 20 XI 2013 w sprawie utworzenia Galerii Sławy Polskiego Brydża

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 11 IX 2013

- Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2013/2014

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 15 V 2013

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 27 II 2013

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 12 X 2012

- Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2012/2013

- Skład Zarządu MZBS - 2012

- Protokół Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Mazowieckiego Związku Brydża Sportowego z dnia 26 VIII 2012

- Sprawozdanie Zarządu MZBS z działalności za okres kadencji 27 VIII 2008 – 25 VIII 2012

- Nowy Statut Mazowieckiego ZBS

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 13 VI 2012

- Statut Mazowieckiego ZBS

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 18 IV 2012

- Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru delegatów na Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą PZBS.

- Zero tolerancji dla naruszania dobrych obyczajów na sali gry

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 7 III 2012

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 1 II 2012

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 7 XII 2011

- Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2011/2012

- Sprawozdanie z Otwartych Mistrzostw Mazowsza Młodzików i Juniorów, PDF 3,5Mb (9 III 2011)

- Opłaty za rejestrację turniejów (13 XII 2010)

- Komunikat WGiD MZBS (24 XI 2010)

- Biuro WZBS jest czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 9-16

- Walne Zebranie Delagatów, 16 listopada 2010: protokół z zebrania / protokół komisji skrutacyjnej / załącznik nr 6

- Walne Zebranie Delagatów, 16 listopada 2010, zdjęcia: duże / małe

- Skład Zarządu WZBS na lata 2010-2014

- Sprawozdanie z prac Zarządu w latach 2006-2010

- Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2010/2011

- Protokół z posiedzenia komisji WGiD z dnia 10 marca 2010

- Uchwała w sprawie terminów zawodów sportowych

- Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2009/2010

- Kurs Sędziowski

- Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2008/2009

- Czarna Księga

- Uchwała Zarządu - "Czarna Księga" #1

- Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2007/2008

- Statut Warszawskiego ZBS

- Warszawski turniej Grand Prix Polski Par 2006 zdecydowanie najlepszym turniejem cyklu!

- Zdjęcia z ceremoni wręczenia odznak PZBS i medali 50'lecia

- Odznaki PZBS

- Medale 50'lecia

- Skład Zarządu WZBS na lata 2006-2010

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 18 X 2006

- Rejestracja drużyn w sezonie 2006/2007

- Warszawski turniej najlepszym turniejem GPP 2005 !!

- Regulamin turniejów w DAMISie

- Rejestracja zawodników i drużyn w sezonie 2005/2006

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 7 VI 2005

- List Prezesa w sprawie wpisowego do turniejów

- Niesportowe zachowanie

- uchwała WGiD WZBS - 26 III 2004

- sędziowska lista dyskusyjna (zapraszamy też zawodników) - pod patronatem PZBS

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 14 X 2003

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 16 V 2003

- Statut Warszawskiego ZBS (zastąpiony Statutem z 2007)

- Sprawozdanie Zarządu za rok 2002

- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2002

- Maszyna do powielania kart - wynajem

- Nagrody w turniejach WZBS

- Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 24 X 2002

- Skład Zarządu WZBS na lata 2002-2006