REGULAMIN
Czwartkowych Turniejów
Warszawskiego Okręgu Brydżowego
w roku 2018

 
 
 1. Organizatorem turniejów Warszawskiego Okręgu Brydżowego (WOB) jest Warszawski Związek Brydża Sportowego.
 2. Turnieje odbywają się każdy czwartek o godz. 1800 w Centrum Sportów Umysłowych (CSU) przy ulicy Polinezyjskiej 10.
  W szczególnych przypadkach Organizator może odwołać lub zmienić czas i/lub miejsce rozegrania Turnieju, o czym jest zmuszony powiadomić uczestników poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej.
 3. Turnieje rozgrywane będą na dystansie 24-30 rozdań jako turnieje par na zapis maksymalny rozgrywane w miarę możliwości z wykorzystaniem zasłon i barometremi, w następujący sposób:
  1. Rundy do przedostatniej włącznie: trzyrozdaniowe rozstawiane metodą na dochodzenie bez powtórzeń z opóźnieniem jednej rundy (rundy 1 i 2 rozstawiane wg zgłoszeń).
  2. Ostatnia runda rozstawiana dokładnie według wyników bieżących, ale w przypadku nieparzystej liczby par w turnieju, sędzia może (ale nie musi) zmienić ustawienie tak, aby żadna para nie pauzowała dwukrotnie.
 4. Okres reklamacji:
  1. Okres reklamacji przedostatniej rundy kończy się wraz z zajęciem miejsc do rundy ostatniej.
  2. Okres reklamacyjny ostatniej rundy upływa 3 minuty po udostępnieniu przez sędziego frekansów z ostatniej rundy.
  3. Okres reklamacji każdej z pozostałych rund upływa wraz z zakończeniem kolejnej rundy.
 5. Punktacja długofalowa:
  1. Klasyfikacja długofalowa będzie prowadzona indywidualnie dla każdego zawodnika w cyklu rocznym.
  2. Punkty długofalowe nalicza się według tabeli PUNKTACJA.
  3. Do rocznej punktacji długofalowej będzie zaliczać się 28 najlepszych wyników zawodnika z rozegranych w danym roku turniejów.
  4. Dodatkowo od 1 września do końca roku rozgrywkowego będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja długofalowa - "Puchar Jesieni" - do której będzie się zaliczało 10 najlepszych wyników gracza w tym okresie.
 6. W przypadku miejsc dzielonych w punktacji długofalowej liczy się wynik z kolejnych najlepszych turniejów (również niezaliczanych do punktacji długofalowej zawodnika), a jeśli to nie przyniesie rozstrzygnięcia - losowanie.
 7. Wpisowe od osoby:
  1. Niezrzeszeni - 30 zł
  2. Normalne - 25 zł
  3. Ulgoweii - 20 zł
  4. Młodzież szkolna - 10 złiii lub 5 złiv
 8. Nagrody:
  1. Na nagrody przeznaczone będzie 40-50% wpisowego, w tym 40-45% na nagrody bieżące i 5-10% na nagrody długofalowe.
  2. Nagrody bieżące będą wypłacane zgodnie z regulaminem podziału nagród.
  3. Całoroczna pula nagród długofalowych zostanie przeznaczona na:
   1. pokrycie kosztów organizacyjnych TOP dla 7 zawodników
    (w tym 1 zawodnika z klasyfikacji "Puchar Jesieni")v
   2. nagrodę dla zwycięzcy klasyfikacji "Puchar Jesieni" w wysokości 25-30% puli zebranej w okresie od 1 września do końca roku rozgrywkowego
   3. nagrody długofalowe dla co najmniej 3 zawodników klasyfikacji rocznej

i.   z istotnych przyczyn sposób rozgrywania turnieju może ulec zmianie
ii.  członkowie PZBS z opłaconą składką: juniorzy do 25 roku życia, kobiety oraz osoby, które ukończyły 60 rok życia
iii. z prawem do nagród
iv.  bez prawa do nagród
v.   w przypadku zachowania zeszłorocznej formuły TOP, jest to tzw. "koszt organizatora" dla każdej z 7 par w turnieju TOP.
 

do góry strony